Co dělat, když máme pokousaného psa? Jestli že se jedná o našeho psa a byli jsme svědky incidentu,  jednáme dle závažnosti. V první řadě dbáme na naše bezpečí (tzn. mezi psy nestrkáme ruce a pod), aby nedošlo k pokousání člověka. Zkontrolujeme pokousaného psa, zda má nějaké kousné rány a příp se domluvíme s druhým majitelem, jak incident řešit (v případě, že nejsme viníky – náš pes byl na vodítku a byl napaden, vezmeme si na majitele druhého psa kontakt a můžeme se domluvit, že příp vyšetření a ošetření zaplatí). V případě kousných ran, můžeme ránu vyčistit, vždy by jste u sebe měli mít psí lékárničku!. Psa převezeme na veterinární ošetření. I zdánlivě malá ranka může být velmi hluboká a bude potřebovat ošetření, aby nevznikl zánět. V případě, že neshledáme žádná zranění, psa pár dní po incidentu pozorujeme – kousné rány mohou být skryty v kožichu a nemusíme je objevit hned. Mohlo dojít i k pohmoždění na vnitřních orgánech v břišní/hrudní dutině a to se může projevit až následné dny. V případě, že psa bolí břicho, nechce žrát či je malátný a apatický, vyhledáme veterinární ošetření.

V případě, že nejsme majiteli a jen najdeme pokousaného psa, myslíme opět v první řadě na své bezpečí! Můžeme zavolat městskou policii, které skutečnost oznámíme a ta je povinna situaci vyřešit a o psa se postarat.