Jak vypadá umírající pes?

Co dělat, když pes umírá a jak takového psa poznáme? Umírající pes leží, může zrychleně/zpomaleně dýchat. Na těle mohou být krvácivá zranění. Psovi se může zvětšovat břicho (v případě vnitřního krvácení) nebo může zvracet krev. Pes může mít lapavé nádechy, bude malátný, zmatený, apatický. Nebude moc reagovat na hlasité projevy. I tak pozor, takový pes může z posledních sil kousnout a tak dbáme při příp. manipulaci na svoje bezpečí. Před ošetřením zjistíme zdravotní stav psa – vědomí, dýchání, tep, barvu sliznic, pohmatem najdeme příp vnější zranění.

Je-li to možné a příp. zranění jsou slučitelná se životem, poskytneme psovi první pomoc. V případě, že je pes v bezvědomí – srdce netluče a pes nedýchá, začneme psa resuscitovat. Při masivním krvácení zranění ošetříme obvazem a až následně přistoupíme k resuscitaci. Je -li pes při vědomí a krvácí, rány obvážeme. Psa převážíme na veterinární ošetření po předchozí domluvě s veterinářem a až po základní stabilizaci. Jak resuscitovat psa a obvázat tepenné krvácení se naučíte na  našich seminářích první pomoci pro psy.