Čipování psů– je čeho se obávat?

Obavy z čipování psů jsou u majitelů celkem běžné, ale mnohdy zbytečné.  Jak jste asi již všichni zaznamenali, od 1.1.2020 dochází ke změně nařízení ohledně očkování psů proti vzteklině. Bude na něj pohlíženo jako na platné pouze za podmínek, že pes bude označen čipem či tetováním (pokud bylo tetování provedeno před 3.7.2011)

Ohledně čipování obecně vzniká mnoho nepravd a mýtů, tak si pojďme některá fakta uvést na pravou míru. Lidé se ale čipování vlastních psů stále hodně obávají.  Zvládne to i pes, který je dlouhodobě nemocný, starý či malé štěně?

Mikročip (dále jen čip) je pouze pasivní nositel číselného kódu, nenese tedy žádná jiná data, nelze díky tomu zjistit momentální polohu psa ani informace o majiteli. Pokud je číselný kód zaregistrovaný v jednom z registrů, lze pak k tomuto číslu přiřadit více informací jako jméno psa, majitele, kontakt apod. Toto je však zaznamenáno v databázi registru, nikoli v čipu jako takovém.

Velikostně se čip dá  přirovnat k většímu rýžovému zrnku. Při čipování se čip ukrytý v duté jehle vpraví jedním vpichem pod kůži. Úkon je srovnatelný s očkováním. Po proniknutí pod kůži se pomocí aplikátoru vytlačí čip, který zůstává v podkoží. Samotný vpich je podobně bolestivý jako očkování. Po vpichu může kůže krátce krvácet, avšak toto krvácení se ve velmi krátké době samo zastaví.

Čip může aplikovat pouze k tomu odborně způsobilá osoba, tedy na území ČR veterinární lékař. Označování čipem je jednotně prováděno na levé straně krku pro následnou snadnější identifikaci čtečkou čipů. Po aplikaci veterinární lékař přiložením čtečky čipů k bezprostřední blízkosti kůže psa čip „přečte“ a ověří tak jeho správnou aplikaci. Poté se číslo čipu nemazatelně zapíše do očkovacího průkazu či pasu psa.

Čip v podkoží nijak nedráždí ani nesvědí, většinou pes do pár minut ani neví, že byl čipován. Většina dnešních čipů je ošetřena látkou proti tzv. migraci, tedy cestování v podkoží. Čip v žádném případě nezpůsobuje rakovinu či jiná onemocnění, jak se občas můžete dočíst na internetu. Tento fakt je podložený mnoha studiemi.

Cena čipu se momentálně na trhu pohybuje od 150 do 500 Kč bez úkonu načipování. Tato částka se může veterinu od veteriny lišit.

Na mnoha místech v ČR bylo povinné čipování psů již v minulosti nařízeno místní vyhláškou (např. Praha, Slaný, apod) bez ohledu na nově přicházející v platnost novelu zákona.

Více o čipování, cestování se psem se dozvíte na našich celodenních seminářích o první pomoci pro psy.

MVDr. Martina Frühauf Kolářová