Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní, nezisková organizace se statutem nadace. Zakladateli jsou paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v BrněJiž od roku 1994 hájíme práva a zájmy zvířat především na území naší republiky. Vzhledem ke členství v mezinárodních organizacích RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection of Animals) a Eurogroup for Animal Welfare se podílejí také na celosvětových projektech a kampaních na ochranu zvířat. Nadace spolupracuje s našimi i zahraničními státními i nevládními organizacemi, zabývajícími se ochranou zvířat a přírody a také s předními světovými odborníky v tomto oboru. Finanční prostředky pro svoji činnost získávají z dárcovství občanů a firem, z příspěvků a grantů převážně zahraničních charitativních organizací.