Všeobecné podmínky
• Odesláním přihlášky souhlasím se zasláním zálohy, ve výši 1 000,-, která je nevratná. Záloha se vrací pouze v případě, že se seminář/přednáška ruší ze strany školitele. V případě, že se přihlášený akce nemůže zúčastnit, záloha propadá. Účastník si za sebe,po předchozí domluvě se školitelem, může najít náhradu.
• Účastník semináře odesláním přihlášky potvrzuje, že pes, který  bude přítomný na semináři netrpí žádným onemocněním, je řádně očkován.
• Účastník semináře odesláním přihlášky potvrzuje, že bere na vědomí, že v případě nedodržení správné metodiky, nenese školitel tohoto semináře odpovědnost za případné škody.
• Účastník semináře odesláním přihlášky stvrzuje, že bere dále na vědomí, že veškeré informace a podkladové materiály získané na kurzu, nesmí být použity pro další výukovou činnost, vzdělávání třetí osoby nebo být jinak publikovány bez písemného souhlasu autorů. V takovém případě by došlo
k porušení autorských práv a nekalo-soutěžnímu jednání, vzniklou škodu je účastník povinen uhradit.
• Na semináři není povoleno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy bez souhlasu školitele.
• Účastník semináře souhlasí s pořízením ilustrační fotodokumentace své osoby v průběhu semináře a s jejím využitím pro účely výukových
či publikačních materiálů nebo jiných obdobných účelů souvisejících s výukou či s prezentací semináře.
• Účastník semináře odpovídá za škody způsobené jeho psem jinému účastníku semináře či školiteli.
• Účastník semináře odpovídá za škody způsobené jeho psem na zařízení (movitých věcech, zejména na nábytku) umístěném v místě konání semináře.
• Školitel nenese odpovědnost za zdravotní následky způsobené účastníku požitím jídla nabízeného zdarma jako občerstvení na semináři.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jedním z právních důvodů zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas. Souhlas musí být udělen svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně. Souhlas se podepisuje na semináři.
V souvislosti s některými zpracovatelskými aktivitami si Vás dovolujeme požádat o zvážení udělení Vaše souhlasu níže specifikovaného
Před udělením souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vás informujeme, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány správcem, kterým je Bc. Kateřina Šponarová, Se sídlem:  Na Dolinách 1271, Praha 4 – 140 00, IČ 05079179. Správce je zároveň vykonavatel.
Souhlas
Odesláním přihlášky uděluji svůj souhlas ke zpracování mého jména, příjmení, emailu a fotografie či obrazového
záznamu (videozáznamu) pro komunikace naší činnosti na naších webových stránkách, veřejných médiích a prostřednictvím sociálních sítí. Souhlas uděluji na dobu 5ti let.
Odvolání souhlasu
Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv svůj udělený souhlas odvolat. Souhlas lze odvolat prostřednictvím výše uvedeného emailu
Beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
Poučení
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů je k dispozici v Podmínkách zpracování osobních údajů na webové adrese:
https://docs.google.com/document/d/1x_90YReh0IMzDKrxX08Et6rxK5-wv93uf3wf4MZDIKc/edit?usp=sharing